• Telefon: (+45) 24 79 94 40
 • psykologklinikken@sol.dk
 • Danavej 15 6520 Toftlund

Behandling og rådgivning

Typiske problemer som voksne og unge henvender sig med:

 • Stress
 • Angst
 • Fobier
 • Depression
 • Arbejdsrelaterede problemer
 • Krise, sorg og tab
 • Trivsel
 • Selvværdsproblemer

Desuden tilbydes coaching af ledere og medarbejdere

Om samtalerne

Udgangspunktet i samtalerne er kognitiv terapi, som er virksom i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder .  Med ”kognition” menes tænkning og i samtalerne arbejdes der på at undersøge og reducere de negative tankemønstre, der er med til at vedligeholde og forstærke de psykiske vanskeligheder.

Undervejs i samtalerne arbejdes også med at opfange uhensigtsmæssige leveregler og måder at fortolke verden på. Når opmærksomheden rettes her mod, er det muligt at tænke mere nuanceret og handle anderledes. Derfor er det vigtigt at også klientens adfærd kommer i spil gennem øvelser og opgaver, hvor ny adfærd afprøves.

Udfærdigelse af erklæringer

Tavshedpligt: Jeg arbejder ud fra gældende etiske regler for danske psykologer. Det betyder, at samtalerne er fortrolige og at jeg ikke videregiver personlige oplysninger om min klient, uden mundtlig eller skriftligt samtykke

Hypnose

Hypnoterapi er den kliniske anvendelse af hypnose og dækker over en metode, hvor klienten glider ned i lag med opmærksomheden rettet på de følelser og tanker, der foregår i ens eget indre.

Der er tale om en tilstand af fordybelse, hvor klienten hele tiden er klar over hvad der foregår og kan huske det bagefter. De fleste kan gå ind i en hypnotisk tilstand og oplever det som meget behageligt.

Hypnose fungerer rigtig godt sammen med kognitiv terapi, hvor hypnosen dels kan forstærke effekten af samtalerne og især give adgang til ikke-bevidste følelser og glemte oplevelser.

Principperne bag samtalerne

 • At der hovedsagelig tages udgangspunkt i de problemstillinger og vanskeligheder klienten oplever her og nu
 • At der arbejdes med de tanker , der spænder ben i dagligdagen. Samtidig er det grundlæggende at sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og de kropslige reaktioner inddrages.
 • Klienten erhverver værktøjer, der kan hjælpe til håndtering af de vanskeligheder vedkommende oplever
 • Hyppigt inddrages simple åndedrætsøvelser, der kan hjælpe med at styre tankerne og skabe indre ro. Der er tale om meditationsøvelser, hvor fokus er på at være fundt tilstede i her og nu
 • Der vil som regel være hjemmeopgaver mellem samtalerne.