Sygesikring

Sygesikringshenvisning og tavshedspligt

Sygesikring

Ved bestemte hændelser kan man få tilskud fra den offentlige sygesikring til behandling hos psykolog. Det er egen læge som vurderer, om der kan gives en henvisning.

Omfattet af overenskomsten er:

  • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • Trafik- og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge
  • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Personer, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
  • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  • Personer med let til moderat depression

Information

Jeg arbejder udfra gældende etikregler for psykologer. Disse regler for faglig kvalitet i det terapeutiske arbejde er desuden supplerede ad den europæiske persondataforordning der kræver sikkerhed vedrørende håndtering af personfølsomme oplysninger i alle typer af virksomheder samt sikrer borgerens ret til kontrol med egne data.

Jeg er forpligtet til at føre journal over samtaler samt opbevare journalen i 5 år hvorefter den automatisk slettes. Journaler opbevares på et sikret elektronisk webarkiv. Ved sygesikringshenvisning er jeg forpligtet til at informere egen læge om opstart og afslutning af samtaler

Ved videregivelse af personlige oplysninger til andre instanser indhentes dit samtykke ligesom du får indholdet til gennemlæsning inden videregivelse. Informationerne sendes med fysisk post.